آزمون‌های کاربردپذیری در وب

محمدرضا محمدعلی

مفهوم جامع آزمون کاربردپذیری
آزمون‌های کاربردپذیری در وبآزمون کاربردپذیری به تکنیکی گفته میشود که در طی پروسه آن، یک محصول ساخته شده توسط انسان، مورد ارزیابی قرار میگیرد. این محصول می‌تواند یک تلویزیون ال سی دی باشد یا یک جاروبرقی و یا یک وب‌سایت.
محصول تولیدی هر چه باشد اما نکته حائز اهمیت که در واقع آزمون کاربردپذیری را تعریف میکند، نوع ارزیابی می‌باشد که باید توسط مصرف کنندگان آن محصول انجام بپذیرد و نه توسط واحد کنترل کیفی در کارخانه و یا توسط طراحان یک وب‌سایت.
ادامه مطلب را مطالعه کنید »