آزمون تجربه کاربری NN Group

توسط پرهام

موسسه NN Group یک آزمون توی وب‌سایتش قرار داده که از موارد مهمی که در حوزه تجربه کاربری در سال ۲۰۱۶ در موردش نوشتند، این آزمون ۱۰ سوالی را می‌تونید بدین و اگر پاسخ‌هاش را نمی‌دونید مقاله در موردش بخونید.

https://www.nngroup.com/articles/ux-quiz/