کارگاه کاربردپذیری محصولات دیجیتال در عمل

توسط پرهام

روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت یک کارگاه آموزشی با «کارگاه کاربردپذیری محصولات دیجیتال در عمل» در مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپا فاوا دارم.

در این کارگاه ۴ ساعته درباره موضوعاتی زیر صحبت خواهم کرد:

  • مفهوم کاربردپذیری
  • عوامل موثر در کاربردپذیری
  • انواع آزمون‌های کاربردپذیری
  • چگونه یک آزمون مناسب انتخاب کنیم
  • نحوه تهیه گزارش کاربردپذیری
  • چگونه کاربردپذیر بودن یک محصول را بررسی کنیم
  • داشبورد کاربردپذیری

اطلاعات بیشتر در ایوند برای ثبت‌نام

درباره مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپا فاوا بیشتر بدانید