مدافع حقوق کاربران باشید

توسط پرهام

یکی از مهمترین وظایف یک طراح تجربه کاربری در یک سازمان یا شرکت باید دفاع از حقوق کاربران در مقابل سایر تیم‌ها و در عین حال پیاده‌سازی اهداف تجاری مجموعه باشد. شما به عنوان یک طراح تجربه کاربری اگر مدافع کاربران نباشید هیچ تیم دیگری نظیر بازاریابی یا محصول یا فروش یا پشتیبانی این کار را انجام نخواهد داد.

برای دفاع از اهداف تجاری یک مجموعه تیم‌های مختلفی وجود دارد اما صرفا یک طراح تجربه کاربری یا کاربرپژوه یا تحلیل‌گر کاربردپذیری می‌تواند از نیاز و خواسته‌های کاربران دفاع کند و آنها را بیان نماید و برای آنها راهکاری داشته باشد و محصول را به گونه‌ای طراحی نماید که در بالاترین سطح کاربردپذیری با بهترین تجربه کاربری باشد.